Vitajte na stránke obce Lúčky.

 Starosta obce: Branislav HRBČEK

 Počet obyvateľov: 1 728

 Rozloha: 2184 ha (21,84 km2)

 Nadmorská výška: 598 m.n.m.

 Prvá písomná zmienka: 1287


 Aktualizácie:               


Pozvánka na OZ 27.08.2015

      Podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, zvolávam, starosta obce Branislav Hrbček, siedmezasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27.08.2015 o 18:30 hodine v sále obecného úradu s nasledovným programom:
Syndikovať obsah