Vitajte na stránke obce Lúčky.

 Starosta obce: Branislav HRBČEK

 Počet obyvateľov: 1 728

 Rozloha: 2184 ha (21,84 km2)

 Nadmorská výška: 598 m.n.m.

 Prvá písomná zmienka: 1287


 Aktualizácie:               


Návrh VZN Obce Lúčky 4/2015

 

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE LÚČKY č.: 4/2015 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na rok 2016 - viď príloha.

Syndikovať obsah