Vitajte na stránke obce Lúčky.

 Starosta obce: Branislav HRBČEK

 Počet obyvateľov: 1 728

 Rozloha: 2184 ha (21,84 km2)

 Nadmorská výška: 598 m.n.m.

 Prvá písomná zmienka: 1287


 Aktualizácie:               


Výberové konanie - veúci drobných prevádzok.

  


OBEC  LÚČKY,  034 82 Lúčky 141

okres Ružomberok

 starosta obce Lúčky

podľa ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 Z .z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

vypisuje výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta vedúceho zamestnanca

 

vedúci drobných prevádzok  

Syndikovať obsah