Vitajte na stránke obce Lúčky.

 Starosta obce: Branislav HRBČEK

 Počet obyvateľov: 1 741

 Rozloha: 2184 ha (21,84 km2)

 Nadmorská výška: 598 m.n.m.

 Prvá písomná zmienka: 1287


 Naposledy pridané:  Legislatíva OZ

                                 2% pre ŠK Lúčky


Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra.

Obecné zastupiteľstvo obce Lúčky, 

1. vyhlasuje v zmysle §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra na 6.03.2015 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Lúčkach.

Zápis do 1. ročníka ZŠ v Lúčkach.

 

 Riaditeľstvo Základnej školy Lúčky, oznamuje rodičom,
že zápis žiakov na povinnú školskú dochádzku pre
školský rok 2015/16 sa uskutoční:
 
3. februára 2015 od 14.00 do 16.00 hod.
na prízemí základnej školy
Zapis

Na zápis je potrebné priniesť:

  • platný občiansky preukaz zákonného zástupcu
  • rodný list dieťaťa
  • 15€ / pracovné zošity z anglického jazyka, sada písaniek ku Šlabikáru, pomôcky na výtvarnú výchovu/   

Riaditeľstvo Základnej školy Lúčky oznamuje rodičom a žiakom z Kalamien, že v budúcom šk. roku 2015/2016 by rado privítalo nových žiakov z Kalamien do ročníkov 1.-9.

Syndikovať obsah